Ik ben Jos Bregman

“Met mijn werk bied ik je ademruimte. Ik vertel je een verhaal en breng je dichter bij de natuur. Je ervaart de ruimte om stil te staan bij het leven van alledag.  Je legt je hand op het hout en via de tast keer je terug in je lijf. Mijn objecten zijn geen dingen of producten, het zijn reizen door ruimte en tijd.”

“Je keert terug naar de herkomst en voelt je verbonden met een groots verhaal. Je bent niet meer alleen. Je gaat beseffen dat anderen hetzelfde verhaal doorvertellen. Zo’n levend verhaal dat zich over de wereld verbreidt is mijn ode aan de boom.

Zo’n levend, groeiend, veranderend verhaal is mijn Gesamtperformance.”

Foto: Dave Maass