Het Groot Almeers Stadsbos is mijn performance om alle losse bomen, lanen, bospercelen en parken – zowel openbaar als particulier – in Almere tot een geheel te smeden. Er zijn heel veel bomen maar we zien ze doorgaans als losse elementen. Ik zie alle losse groenelementen als een geheel: Het Groot Almeers Stadsbos.

Aan een Bos kun je bosbrede doelen koppelen. Die zijn wat mij betreft: we zorgen dat het Bos groeit en dat het biodiverser wordt. Maar ook: we zorgen ervoor dat de oogst uit het Bos zo hoogwaardig mogelijk en in een lokale economie verwerkt wordt. We leiden Almeerders op tot houtbewerkers en we organiseren afzet van de producten.  Zo worden talloze transportkilometers én bomenkap élders vermeden. En creëren we gezonde banen. 

Maar deze doelen moeten we uiteindelijk met zijn allen afspreken.

We hebben hout nodig. Een Bos – zeker eentje waar zoveel huizen, fietspaden en wegen tussendoor staan en lopen – is een dynamisch geheel, waaruit ook geoogst wordt. Als het Bos als geheel maar groeit en biodiverser wordt.

Bomen groeien in de aarde. Net zoals wij geen voedsel tot ons kunnen nemen als we niet een paar kilo bacterien (microbioom) in onze maag en darmen zouden hebben, zo kunnen bomen niet groeien als er geen uitgebreid schimmelstelsel rondom hun wortels zou zitten (mycorrhizae). Een groeiende biodiversiteit heeft bij uitstek ook betrekking op de Bosbodem.

Het Groot Nederlands Stadsbos

Alle Stadsbossen samen rijgen zich aanéén tot Het Groot Nederlands Stadsbos – hetgrootnederlandsstadsbos.nl