Het Groot Almeers Stadsbos is mijn performance om alle losse bomen, lanen, bospercelen en parken – zowel openbaar als particulier – in de stedelijke omgeving in Nederland tot een geheel te smeden. Er zijn heel veel bomen maar we zien ze doorgaans als losse elementen. Ik zie alle losse groenelementen als een geheel: Het Groot Almeers Stadsbos. Het vele ‘beheerhout’ dat eruit komt gaat via de aannemer anoniem naar de biomassacentrale of de pallet- of plaatfabriek ver weg.

Het Groot Almeers Stadsbos is een duurzaam beheerd geheel waaruit we met respect oogsten en de oogst lokaal verwerken tot hoogwaardige, innovatieve producten met een verhaal. We veranderen de bestaande standaardcontracten bij gunningen: nu vervalt de oogst standaard aan de aannemer en we verliezen daarmee direct zeggenschap over het hout. En de oogst is groot: de helft van het rondhout dat Nederland produceert komt uit de stad! (Onderzoek Probos) Met mijn sociale sculptuur Boombom2022 maak ik met mijn publiek een kaleidoscopisch overzicht van de oneindige mogelijkheden met lokaal hout.

Aan een Bos kun je bosbrede doelen koppelen. Die zijn wat mij betreft: we zorgen dat het Bos groeit en dat het biodiverser wordt. Maar ook: we maken van iedere burger een stadsboswachter en we zorgen ervoor dat de oogst uit het Bos zo hoogwaardig mogelijk en in een lokale economie verwerkt wordt. We leiden Nederlanders op tot houtbewerkers en we organiseren afzet van de producten onder consumenten. We stimuleren innovatieve producten en toepassingen van lokaal hout in decoratie, interieur en bouw. We maken consumenten bekend met de mogelijkheden van lokaal hout in eigen huis en interieur.  Zo worden talloze transportkilometers én bomenkap élders vermeden en creëren we gezonde banen. 

Het aloude wateren van hout herstellen we in ere. De oogst uit het stadsbos rollen we aan de ene kant in een enorme sloot en halen dat er een jaar later aan de andere kant weer uit. De duurzaamheid en inzetbaarheid van dit gewaterde hout verbetert enorm. Waar mensen afscheid willen nemen van een boom in de tuin van de buren of in het openbare groen maken we dat mogelijk.

Maar deze doelen moeten we uiteindelijk met zijn allen afspreken. Het Groot Almeers Stadsbos is mijn pleidooi.

We hebben hout nodig. Een Bos – zeker eentje waar zoveel huizen, fietspaden en wegen tussendoor staan en lopen – is een dynamisch geheel, waaruit ook geoogst wordt. En dat kan, als het Bos als geheel maar groeit en biodiverser wordt, en waar het publiek als stadsboswachters onderdeel van deze dynamiek wordt. Stadsboswachters die ook hun eigen tuin langs de bosbrede doelen leggen. Stadsboswachter die zien dat het gebruik van lokale oogst hier zorgt dat we de problemen van houtoogst niet langer over de schutting bij onze buren (houtproducerende landen elders in de wereld) gooien.

Bomen groeien in de aarde. Net zoals wij geen voedsel tot ons kunnen nemen als we niet een paar kilo bacteriën (microbioom) in onze maag en darmen zouden hebben, zo kunnen bomen niet groeien als er geen uitgebreid schimmelstelsel rondom hun wortels zou zitten (mycorrhizae). Een groeiende biodiversiteit heeft bij uitstek ook betrekking op de Bosbodem. Daarom laten we 10% van de oogst – van de zwaarste stammen tot de dunste takken – liggen. Dood hout bepaalt de helft van de biodiversiteit in het bos.

Het Groot Nederlands Stadsbos

Alle Stadsbossen samen rijgen zich aanéén tot Het Groot Nederlands Stadsbos – hetgrootnederlandsstadsbos.nl