Naast een performance is ‘het Evangelie van Compost en Zwaar Dood Hout’ ook een werk, te koop in mijn shop Het is op te halen in mijn Crowd Gallery in het Eetcafé Hortus te Zutphen.

Dood hout in de natuur

Dood hout in de natuur is
verantwoordelijk voor de helft van de biodiversiteit. Snipper dus niet, maar laat het groot en laat het lang liggen. Zo lang mogelijk. Aanschouw bijvoorbeeld de paddestoelen die verschijnen.  Laat het liggen tot het Compost is geworden. Combineer zwaar hout met takkenwallen of -hopen. De mix van licht en zwaar dood hout doet wonderen voor de natuur. Wil je voorkomen dat een hoop onverhoopt in de fik gaat? Denk de hoop of wal af met 20 cm aarde. Een tussentijds aardelaag helpt ook. En helpt  de compostering.  Hier leest u een repport van de Wageningen Universiteit over dood hout en biodiversiteit: edepot.wur.nl/40483
Evangelie – goede boodschap
Evangelie komt van het Griekse ‘eu angelion / εὐαγγέλιον en betekent goede boodschap. De goede boodschap van compost (en zwaar dood hout) is dat iedereen het kan maken. En dat ieder het kan uitstrooien over de aarde. De aarde kan daardoor meer vocht vasthouden. Bij stortbuien kan het de overvloed aan water opnemen. Bij droogtes kan het het vocht langer afstaan. Compost maakt de aarde ook luchtiger. Bomen en planten kunnen beter wortelen, groeien beter, zijn weerbaarder tegen storm en zijn beter in staat lucht te filteren.
De goede boodschap is voorts dat compost op micro- en macroschaal werkt. Je kunt het op je balkon (composteerton) of zelfs vensterbank maken (bokashi),  je kunt het in je tuin of in het openbare park maken, op het schoolplein of het erf van de boerderij of in grootschalige composteringsfabrieken. Je kunt de aarde in de pot van je kamerplant en de aarde van je moestuin er
vruchtbaarder mee maken, maar ook het park om de hoek. Je kunt er landbouwgrond mee verrijken, maar ook de hele woestijn mee vruchtbaar maken zoals SEKEM dat doet. Je kunt met compost voorkomen dat 24 miljard ton aarde jaarlijks onvruchtbaar wordt. Dat zou bijzonder zijn, want dat gebeurt nu elk jaar wél – check het UN Rapport ‘The Global Land Outlook’.
De goede boodschap van compost is tot slot dat het ons klimaatprobleem kan oplossen. Compost laat de organische stof in de grond toenemen. Organische stof is koolstof. Koolstof in de aarde betekent CO2 weg uit de lucht. De opslagcapaciteit van de aarde is gigantisch. Zoals we al eeuwen op industriele schaal fossiele brandstoffen de lucht instoten, zo moeten nu de mensenmassa’s, de landbouwcultuurmensen en biotische stromen verwerkers samenspannen om koolstof in de bodem te krijgen.
We kunnen eigenlijk op twee manieren leven: op een manier die organische stof toevoegt aan de aarde, en een manier die het omgekeerde doet, de grond uitput. Boeren hebben veel grond; hun keuze maakt dus een enorm verschil. Ondersteun boeren die het organische stof gehalte in hun grond laten stijgen. Ze hebben als het ware goud in handen: lees de boerentroonrede.
Dit collage uit 3 samples van de Slow Exploding Rode Beuk van Park Merwestein is een ode aan de goede boodschap van compost. En dood hout.
Recent: Nature Today.