Het werk 'het Evangelie van Compost' te koop in mijn shop

Hooggeëerd publiek!

Komt dat zien! Het Evangelie van Compost. (En Dood Hout.)  Buiten te zien als onderdeel van de permanente expositie bij het Genietcafe aan de Oude Bornhof te Zutphen.
Dood hout in de natuur is verantwoordelijk voor de helft van de biodiversiteit. Snipper dus niet, maar laat het groot en laat het lang liggen. Zo lang mogelijk. Aanschouw bijvoorbeeld de paddestoelen die verschijnen.  Laat het liggen tot het Compost is geworden.
Snipperpaadjes kunnen niet meer. Dat kost diesel en energie en herrie. Laat het hout groot, en laat het liggen, op mooie stapels. Verzin iets anders met snoeihout, snipper niet.
Evangelie komt van het Griekse ‘eu angelion / εὐαγγέλιον en betekent goede boodschap. De goede boodschap van compost is dat iedereen het kan maken. En dat ieder het kan uitstrooien over de aarde. De aarde kan daardoor meer vocht vasthouden. Bij stortbuien kan het de overvloed aan water opnemen. Bij droogtes kan het het vocht langer afstaan. Compost maakt de aarde ook luchtiger. Bomen en planten kunnen beter wortelen, groeien beter, zijn weerbaarder tegen storm en zijn beter in staat lucht te filteren. De goede boodschap is voorts dat compost op micro- en macroschaal werkt. Je kunt het op je balkon (composteerton) of zelfs vensterbank maken (bokashi),  je kunt het in je tuin of in het openbare park maken, op het schoolplein of het erf van de boerderij of in grootschalige composteringsfabrieken. Je kunt de aarde in de pot van je kamerplant en de aarde van je moestuin er vruchtbaarder mee maken, maar ook het park om de hoek. Je kunt er landbouwgrond mee verrijken, maar ook de hele woestijn mee vruchtbaar maken zoals SEKEM dat doet. Je kunt met compost voorkomen dat 24 miljard ton aarde jaarlijks onvruchtbaar wordt. Dat zou bijzonder zijn, want dat gebeurt nu elk jaar wél – check het UN Rapport ‘The Global Land Outlook’.
De goede boodschap van compost is tot slot dat het ons klimaatprobleem kan oplossen. Compost laat de organische stof in de grond toenemen. Organische stof is koolstof. Koolstof in de aarde betekent CO2 weg uit de lucht. De opslagcapaciteit van de aarde is gigantisch.
We kunnen eigenlijk op twee manieren leven: op een manier die organische stof toevoegt aan de aarde, en een manier die het omgekeerde doet, de grond uitput. Boeren hebben veel grond; hun keuze maakt dus veel verschil. Ondersteun boeren die het organische stof gehalte in hun grond laten stijgen. Ze hebben als het ware goud in handen: lees de boerentroonrede.
Dit collage uit 3 samples van de Slow Exploding Rode Beuk van Park Merwestein is een ode aan de goede boodschap van compost. En dood hout.
Hoogachtend,
Jos Bregman